Nyt fra bestyrelsen

24. februar 2024

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling på Ingstrup efterskole, lørdag d. 23. marts 2024, kl. 14.00.

Indkaldelse og dagsorden fremgår her ==> indkaldelse

Regnskab for 2023 fremgår her ==> regnskab 2023


1. april 2022

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling på Landal Grønhøj Strand, lørdag d. 9. april 2022, kl. 14.00.

Indkaldelse og dagsorden fremgår her ==> indkaldelse
Regnskab for 2021 fremgår her ==>  regnskab 2021


28. juni 2021

Grundejerforeningen har nu fået oprettet en lukket Facebook gruppe “Kringelbækvej – Grundejerforeningen Grønhøj Strandpark”, hvor grundejerne og øvrige familiemedlemmer kan anmode om medlemskab. Link til gruppen findes her.

Formålet med gruppen er, at medlemmerne hurtigt kan kommunikere med hinanden og udveksle relevant information om området. 

Bestyrelsen håber, at I vil tage godt imod gruppen og dele relevant information om området i gruppen.

Officiel information fra grundejerforeningens bestyrelse vi altid blive delt på denne hjemmeside.


3. juni 2021

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling på Camping Rolighed, lørdag d. 26. juni 2021, kl. 14.00.

Indkaldelse og dagsorden fremgår her ==> indkaldelse
Regnskab for 2020 fremgår her ==>  regnskab 2020


12. april 2021

Da vi desværre oplever problemer med hunde, som ikke føres i snor, har vi opsat yderligere 2 skilte i området. Vi henstiller derfor til, at hunde altid holdes i snor i hele området.

 


4. april 2021

Så er der opsat 2 stk. bordebænkesæt på de grønne arealer ved søerne.


15. oktober 2020

Der er ved pumpehuset lagt et læs stabilgrus, som er til fri afbenyttelse, såfremt der er huller i vejen, som I ønsker lappet.


26. august 2020

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til generalforsamling på Camping Rolighed, lørdag d. 12. september 2020, kl. 14.00.

Indkaldelse og dagsorden fremgår her ==> indkaldelse
Regnskab for 2019 fremgår her ==>  regnskab 2019


21. marts 2020

AFLYSNING!

Grundet myndighederne anbefalinger i forhold til corona og smitterisikoen, har bestyrelsen besluttet at aflyse den planlagte generalforsamling d. 4. april 2020. Samtidig aflyses arbejdsdagen samme dag.

Bestyrelsen vil indkalde til ny generalforsamling, når myndighederne igen tillader større forsamlinger.


11. september 2019

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til generalforsamling 2020. Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 4. april 2020 kl. 14.00 på Camping Rolighed.

Indkaldelse med dagsorden og regnskab for 2019 fremsendes senere.


2. august 2018

Der er nu hængt 6 stk. branddaskere op på nordsiden af pumpehuset mellem nr. 46 og 48.


7. juni 2017

Vi har i bestyrelsen besluttet at melde os ind i Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune (SSJK). Foreningen består af ca. 50 sommerhusgrundejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Foreningens formål er at varetage kommunens sommerhusejerforeningers interesser over for myndigheder og organisationer, bl.a. over for Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen. For yderligere info henvises til foreningens hjemmeside www.ssjk.dk.